Official Highsierra Facebook page Official Highsierra Twitter channel Official Highsierra Instagram channel Official Highsierra Pinterest channel Official Highsierra YouTube channel

  Herroepings formulier

  (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  AAN:
  FruconĀ²
  Pittemsestraat 58d
  8850 Ardooie (Belgium)
  Fax : +32 51 696 837
  customer.care@highsierra.com

  Ik/wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
  van de volgende goederen/levering(*) van de volgene dienst(*) herrop/herroepen(*).  Handtekening van consumenten (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

  Bedankt om ons te contacteren.
  Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen.